A keresztség minden más szentség kapuja. E nélkül a többi szentséget sem lehet felvenni, azokban részesülni. A keresztség "kereszténnyé" tesz, a katolikus keresztség "katolikus keresztény" emberré, Isten gyermekévé, a katolikus egyház tagjává, egy új család részévé, sok-sok keresztény, katolikus hívő testvérévé. A minden ember lelkében fogantatásától lévő áteredő bűnt és, ha felnőtt emberről van szó, minden személyes bűnt eltöröl a lelkünkből, "tiszta lappal" indulunk neki ennek az új életnek. A keresztség kezdeti ajándék, melyet ki kell bontani, bontakoztatni a mindennapi életünkben. A keresztség csak a Krisztus tanítását követő élettel hatékony az emberben. Sok megkeresztelt ember nem úgy él, mintha Krisztus követője lenne. Sok ember pedig nincs megkeresztelve, de élete közelebb áll a keresztény életúthoz.

Mit tegyek, ha szeretnék megkeresztelkedni?

Az egyházban 7 éves kortól kérni kell a keresztséget. Személyes döntés kell, hogy megelőzze. A keresztséget felnőtt esetében a keresztséget kérő ember hitére teszi az egyház. A hitet azonban meg kell ismerni és életre kell váltani. Az ősegyházban is már a keresztséget kérők évekig "katekumenek", hittanulók voltak. Fokozatosan tanulták a hit igazságait, az imádságokat és a keresztény életet. Ezt a gyakorlatot követi ma is az egyház. Aki tehát szeretne felnőttként megkeresztelkedni, annak el kell kezdenie egy utat járnia, ezt a felkészülési időt hívjuk "katekumenátusnak". Ez a helyi viszonyokat figyelembe véve egy évi katekumen hittant jelent. Jelentkezni a plébános atyánál kell. Katekumen csoportok általában minden ősszel indulnak a plébánián. Általános iskolás korosztálynak is kell jelentkeznie a plébánián, de az iskolai hittanba való bekapcsolódás két éve megfelel a katekumenátusnak.

Mit tegyek, ha szeretném 7 év alatti gyermekemet megkereszteltetni?

Legalább egy hónappal a keresztelő előtt legalább az egyik szülőnek jelentkezni kell a plébánián. 

Keresztszülői tisztség feltételei, hogy:

  • maga a keresztelkedő, szülei, vagy más illetékes jelölje ki, szándékozzék e tisztséget viselni,
  • 16. életévét betöltött személy legyen, 
  • katolikus, szentáldozáshoz járuló és megbérmált személy legyen, 
  • méltó keresztény életet éljen,
  • ne álljon egyházi büntetés alatt,
  • ne legyen a keresztelendő apja, vagy anyja, 
  • mind a szülők, mind a keresztszülők részesüljenek rövid oktatásban a hitről, illetve magáról a szentségről.

(Egyházmegyei Törvénykönyv,  55 §)

A keresztségben megkapjuk a megszentelő kegyelmet, Isten gyermekévé fogadott és a mennyország örökösévé tett bennünket. A keresztség által az Egyház tagjai leszünk. Rendszerint pap vagy diakónus keresztel. Szükség s esetén azonban bárki keresztelhet, feltéve, hogy az Egyház szándéka szerint cselekszik.

Szabályok:

A keresztelendő gyermekkel kapcsolatban

  1. Ha a megkeresztelendő gyermek még nem múlt el három éves és a plébániánkhoz tartozik, akkor semmi probléma nincs az ő megkeresztelésével kapcsolatban.
  2. Ha másik plébániához tartozik, akkor engedélyt kell kérni attól a plébániától ahová a gyermek lakhely szerint tartozik, hogy mi keresztelhessük meg.
  3. Ha elmúlt három éves, akkor hitoktatáshoz kötve történik a keresztelés.

A nem katolikus keresztény – egy másnemű katolikus keresztszülő mellett – mint a keresztség sajátos értelemben vett tanúja szerepelhet. (vö. CIC 874. k. 2. §)