„A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.” (CIC 1055. kán. 1. §)

A házasság szentsége egy férfi és egy nő felbonthatatlan, Isten előtt kötött életszövetsége. A szentségi házasság több mint a polgári. Isten áldását hordozza magán, és örök távlatokba nyílik. A mai világban különösen szükséges a felkészítés, jegyesoktatás, hiszen a minket körülvevő társadalom egész más módon gondolkodik a párkapcsolatról, gyermeknevelésről, az élet értelméről. A házastársak kölcsönösen segítik egymást. Közösen viselik a földi élet gondjait, gyermekeiket örömmel vállalják és szeretetben nevelik, Isten ajándékának tekintve őket. A Házasság szentségét a felek egymásnak szolgáltatják ki, és az Isten áldását adja rájuk, hogy egész életükben hűségesen ki tudjanak tartani egymás mellett. Házasságkötés előtt a jegyesoktatáson való részvétel kötelező.

 A katolikus házasságkötés feltételei:

Katolikus házasságot akkor köthet egy jegyespár, ha legalább az egyik fél katolikus, és az egyházjog szerint mindkét fél szabad állapotú. A jegyesek lehetőleg hat hónappal a házasságkötésük tervezett időpontja előtt jelentkezzenek a plébánián.

Az anyakönyvezéshez szükséges iratok:

  1. Ha mindkét jegyes római katolikus vallású: keresztlevelek, melyek ne legyenek 3 hónapnál régebbiek, és ha egyik jegyes sem lakik a plébánia területén, akkor elbocsátó az egyik plébániáról, ahova tartoznak.
  2. Ha az egyik keresztény, de nem római katolikus (evangélikus, református, baptista): a nem katolikus fél hozzon igazolást a keresztelés tényéről, a katolikus fél iratbeszerzése változatlan, ld. fent.
  3. Ha az egyik jegyes nem keresztény, vagy kereszteletlen (valláskülönbség esete): ilyenkor engedélyt kell kérni az Egyházmegyei Hivataltól a házasságkötéshez (az engedélyt a plébános kéri meg), a katolikus fél iratbeszerzése változatlan, ld. fent.

Tanú bárki lehet.