Eucharisztiának vagy Oltáriszentségnek nevezzük a szentmisén Jézus testévé és vérévé átváltoztatott kenyeret és bort, amellyel táplálni szándékozik minket, hogy így fejezze ki, hogy mindig velünk van, és így adjon erőt a mindennapi nehézségek leküzdésében.

Az Eucharisztiát először az elsőáldozáskor vesszük magunkhoz, ekkor találkozunk először az Eucharisztiában jelenlévő Úr Jézussal. Krisztus találkozni akar velünk, ezért az a természetes, ha tiszta szívvel veszünk részt a szentmisén és a szentáldozáshoz is járulunk. „Boldogok, akiket asztalához hív Jézus, az Isten Báránya!”

Az elsőáldozásra legtöbbször a gyermekek 3. osztályos korában kerül sor. Feltétele: 2 év folyamatos hitoktatáson és a vasárnapi szentmiséken való részvétel. Felnőtt elsőáldozásra való felkészülés a plébánossal való megbeszélés alapján történhet.