A bérmálás szentsége a Szentlélek Úristen kiáradása életünkbe. Eltörölhetetlen jegyet hagy a lelkünkben, csakúgy, mint a keresztség és a papság. A tanítványok pünkösdkor megtapasztalták, hogy eltölti őket az öröm, az erő, a küldetés tudata, hogy hirdessék a feltámadt Krisztus életét és örömhírét az egész világon. A bérmálás a keresztény felnőttség szentsége. Erőt és támogatást kapunk, hogy Egyházunk élő és tanúságtevő tagjai legyünk. 

Az első bérmálás pünkösdkor volt, amikor az apostolok megkapták a Szentlelket, és felismerték küldetésüket. Ezt a küldetést mi is megkaptuk- mi is Krisztus tanúi vagyunk. A bérmálás szentsége megerősít bennünket abban, ami a keresztségben elkezdődött. Kiszolgáltatója a püspök, vagy az általa megbízott pap. A megbérmált ember úgy él a világban, mint Krisztus tanúja. A bérmálás szentségével még tökéletesebben kötődünk az Egyházhoz, a Szentlélek különleges ereje tölt el minket, ezért még inkább kötelességünk, hogy Krisztus igazi tanúiként szavunkkal és életmódunkkal terjesszük és védelmezzük a hitet.

Mit tegyek, ha szeretnék bérmálkozni?

Amennyiben iskoláskorú gyermekről van szó, aki rendesen járt hittanra és szentmisére (de legalább a bérmálkozást megelőző két évben, és komoly szándékot mutat), akkor a gyakorlat szerint az általános iskola 7 vagy 8. évének végén részesülhet e szentségben. Plébániánkon kétévenként indul felkészítés bérmálkozásra.

Feltétele: Megjelenés a felkészítő alkalmakon, vasárnapi szentmiséken való részvétel, hitvalló keresztény életmód és bekapcsolódás az egyházközség életébe.

Felnőtt bérmálkozó felkészülése a plébánossal való megbeszélés alapján történhet, legalább egy év felnőtt katekumenátust követően (a szó magyarázatát lásd a keresztelésnél). Jelentkezni a plébános atyánál kell. 

A bérmaszülőség feltételei a keresztszülőség feltételeivel azonosak.