„Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!” – ezzel a felszólítással kezdte tanítását Jézus. Talán a Bűnbocsánat szentségében érhető tetten legjobban Isten felénk áradó irgalmas szeretete. Itt letehetjük eléje terheinket, amelyek megnehezítik életünket, gátak kapcsolatainkban, azaz bűneinket, és Ő eltörli azokat. Tehát mindig van egy lehetőségünk az újrakezdéshez, újra és újra megtehetjük, hogy új lappal induljunk.

A bűn nem magánügy. Aki bűnt követ el nem csak Isten ellen vét, de a közösségen is sebet ejt. A bűnbocsánatnak kettős hatása van. A bűnbánót kiengeszteli Istennel, és orvosolja azokat a sebeket, amiket a közösségen ejtett.

A bűnbocsánat szentségére alapos lelkiismeret-vizsgálattal kell felkészülni. Ehhez segítséget adnak a lelki tükrök.